IMV(Thailand)ห้องปฏิบัติการทดสอบ

ในปี พ.ศ.2531 IMV ได้ก่อตั้งธุรกิจห้องปฏิบัติการทดสอบการสั่นสะเทือนและการทดสอบสภาพแวดล้อมแบบผสมผสานในประเทศญี่ปุ่น
โดยมีการทดสอบมากกว่า 20,000 การทดสอบ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบได้ใช้ระบบทดสอบขั้นสูงในการแก้ปัญหาทั้งหมดโดยคำนึงถึงคุณภาพอย่างสูงสุด
ซึ่งเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ อีกทั้งยังค้นหาเทคนิคการวิเคราะห์ และเสนอวิธีการทดสอบใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าด้วยบริการที่น่าเชื่อถือและให้ "ความปลอดภัย", "ความมั่นคง" และ "อนาคตที่สะดวกสบาย "

  • บริษัท IMV (THAILAND) จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO / IEC 17025

สินค้าและอุปกรณ์ของเรา

Measurement Equipments

ตารางข้อมูลจำเพาะ

ระบบทดสอบการสั่นสะเทือนพร้อมแท่นทดสอบแนวนอน เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือนแบบผสมผสาน
พร้อมแท่นทดสอบแนวนอน
เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือน เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือนแบบผสมผสาน
โมเดลเครื่อง i240/SA3M EM2401 EM2555 A60/EM7HM i220/SA1M
รูปภาพ i240/SA3M/H6 i240/SA3M/H6 J240/SA4M/H10 i230/SA2M/H10 i230/SA2M/H10
คุณสมบัติ อ้างอิงตาม
IEC60068-2-6, 27, 64
อ้างอิงตาม ISO19453
อ้างอิงตาม
IEC60068-2-6, 27, 64
อ้างอิงตาม ISO19453
ประเภทการเปลี่ยนแปลงการกระตุ้นตามแนวนอน / แนวตั้ง
อ้างอิงตาม
IEC60068-2-6, 27, 64
อ้างอิงตาม ISO19453
ประเภทการเปลี่ยนแปลงการกระตุ้นตามแนวนอน / แนวตั้ง
ขนาดใหญ่
สำหรับการทดสอบตัวอย่า
งขนาดใหญ่และสูง
อ้างอิงตาม
IEC60068-2-6, 27, 64
อ้างอิงตาม ISO19453
การทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม
ต้นทุนต่ำ
อ้างอิงตาม
IEC60068-2-6, 27, 64
การทดสอบที่ความถี่สูง
ช่วงความถี่ (to Hz) 2600 2600 2600 2600 3300
แรงสูงสุดของ
เครื่อง
คลื่นแบบไซน์
(kN)
24 24 49 60 8
คลื่นแบบสุ่ม
(kN rms)
24 24 49 60 8
คลื่นกระแทก
(kN)
48 48 98 120 16
ความเร่งสูงสุด (m/s 2) 1200 1142 753 833 1159
ความเร็วสูงสุด (m/s) 2.2 2.2 2.4 2 2.2
ระยะการกระจัดสูงสุด
(mmp-p)
51 51 100 76.2 51
น้ำหนักสูงสุดที่รั
บได้ (kg)
400 (แนวนอน)
400 (แนวตั้ง)
400 (แนวนอน)
300 (แนวตั้ง)
1000 (แนวนอน)
500 (แนวตั้ง)
1600 (แนวนอน) 200
แท่นทดสอบแนวนอน W×D (mm) 800
×
800
630
×
630
1000
×
1000
- -
ตู้ทด
สอบ
ระยะภายใน
W×D×H (mm)
- 1000
×
1000
×
1000
1240
×
1200
×
1200
- 1000
×
1000
×
1000
ช่วงอุ
ณหภูมิ (℃)
- -49 to +150 -49 to +150 - -49 to +150
ช่วงค
วามชื้น (%RH)
- 20 to 98 20 to 98 - 20 to 98
จำนวน 1 1 1 1 1
เครื่องทดสอบการกั
ดกร่อนของเกลือ
โมเดล SC-1000/15-60
รูปภาพ SC-1000/15-60
ขนาดพื้นที่ทดสอบ W×D×H (mm) 1100×1000×1350
การพ่นละอองเกลือ 3.0±1ml/h/80cm2h
อุณหภูมิสูงสุด
ของการทดสอบ
การกัดกร่อนของเกลือ
(℃)
50
ช่วงอุณหภูมิ (℃)
(ไม่ควบคุมความชื้น)
-15 to 60
น้ำหนักสูงสุดที่รับได้ (kg) 100
จำนวน 1
เครื่องทดสอบฝุ่น
โมเดล ST-1000-U
รูปภาพ ST-1000-U
ขนาดพื้นที่ทดสอบ W×D×H (mm) 950×950×1000
ความจุฝุ่น
(อ้างอิงตาม EN60529)
ผงฝุ่นแห้ง 2.5 กิโลกรัม
น้ำหนักสูงสุดที่รับได้ (kg) 72
จำนวน 1
เครื่องทดสอบ
อุณหภูมิและความชื้น
โมเดล C-1500/40
รูปภาพ C-1500/40
พื้นที่ความจุของเครื่อง (ℓ) 1540
ขนาดพื้นที่ทดสอบ W×D×H (mm) 1100×1475×950
ช่วงอุณหภูมิ (℃) -40 to 180
อัตราการเปลี่ยนแปลง
ที่เพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ
(K/min)
(อ้างอิงตาม
IEC 60068-3-5)
3.5
อัตราการเปลี่ยนแปลง
ที่ลดลงของอุณหภูมิ
(K/min)
(อ้างอิงตาม
IEC 60068-3-5)
2.3
น้ำหนักสูงสุดที่รับได้ (kg) 200
จำนวน 5
ตู้อบขนาดใหญ่
โมเดล LKS-4C
รูปภาพ LKS-4C
พื้นที่ความจุของเครื่อง (ℓ) 4050
ขนาดพื้นที่ทดสอบ W×D×H (mm) 1800×1500×1500
Maximum temperature (℃) 300
น้ำหนักสูงสุดที่รับได้ (kg) 300
จำนวน 1
เครื่องทดสอบการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิแบบกระทันหัน
โมเดล TSA-503EL-W
รูปภาพ TSA-503EL-W
พื้นที่ความจุของเครื่อง (ℓ) 600
ขนาดพื้นที่ทดสอบ W×D×H (mm) 1200×750×670
ช่วงอุณหภูมิ (℃) -50 to 150
น้ำหนักสูงสุดที่รับได้ (kg) 220
จำนวน 1
อุปกรณ์ โมเดล จำนวน
เครื่องทดสอบความต้านทานแรงดัน / ฉนวน KIKUSUI (TOS9201) 1
เครื่องวัด LCR HIOKI (IM3536) 1
เครื่องวัดความต้านทานต่ำ KIKUSUI (TOS6200A) 1
ระบบวิเคราะห์การสั่นสะเทือนและเสียงแบบเรียลไทม์ ONOSOKKI DS3000 1
ประแจแรงบิดแบบดิจิทัล TONICHI CTB20N2X10D (Max. 20N・m) 1
ประแจแรงบิดแบบดิจิทัล TONICHI CTB50N2X12D (Max. 50N・m) 1
ไมโครมิเตอร์แบบดิจิทัล MITSUTOYO (ID-S112SB, 543-500B) 1
เครื่องวัดความต้านทาน HIOKI (RM3545-02) 1
เครื่องวัดกำลังไฟฟ้า YOKOGAWA (WT1803E) 1
เครื่องบันทึกข้อมูล Graphtech (GL-840-WV) 6
แพลตฟอร์มข้อมูล Graphtech (GL7000) 1
เครื่องทดสอบการรั่วไหลของอากาศ Cosmo wave 1

IMV(Thailand)ห้องปฏิบัติการทดสอบ Thailand Test Laboratory

Amata City Chonburi Industrial Estate Phase9
700/907 Moo 5 Tambol Nhongkakha, Amphur Phanthong,Chonburi Province, 20160 Thailand
TEL:+66(0)38-212-226 FAX:+66(0)38-212-227