การทดสอบ

การทดสอบการขนส่ง : ASTM D4196

เงื่อนไขการทดสอบ
 • 1)ช่วงความถี่ : 1 - 200 Hz
 • 2)ระดับการสั่นสะเทือน: 0.7 G rms , 0.54 G rms , 0.4 G rms
 • 3)ทิศทางการสั่นสะเทือน : ขึ้น/ลง , ซ้าย/ขวา
 • 4)ระยะเวลาการทดสอบ : 60 นาที/ทิศทางการทดสอบ

เงื่อนไขการทดสอบ

การติดตั้งชิ้นงาน

การติดตั้งชิ้นงาน

เครื่องทดสอบ
เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือน EM2555
ระบบควบคุมการสั่นสะเทือน K2
ตัววัดการสั่นสะเทือน VP-32
ความพิเศษสำหรับการทดสอบนี้

ชิ้นงานมีขนาดยาวประมาณ 2.5 เมตร
ทางห้องทดสอบสามารถจัดเตรียมแท่นจับยึดที่สามารถจับยึดชิ้นงานนี้ได้

IMV(Thailand)ห้องปฏิบัติการทดสอบ
Thailand Test Laboratory

การสั่นแบบไซร์บนการสั่นแบบสุ่มพร้อมกับมีอุณหภูมิร่วมด้วย

เงื่อนไขการทดสอบ

การสั่นแบบไซร์

 • 1)ช่วงความถี่ : 100 - 500Hz (Log : 1 Octave / minute)
 • 2)ระดับการสั่นสะเทือน: ดูรูปด้านขวา
 • 3)ทิศทางการสั่นสะเทือน : X,Y,Z
 • 4)ระยะเวลาการทดสอบ : 44 ชั่วโมง/ทิศทางการทดสอบ
 • 5)อุณหภูมิ : -40°C ± 3°C ถึง +125°C ± 3°C ( ตามรูปแบบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิด้านล่าง)

การสั่นแบบไซร์

การสั่นแบบสุ่ม

 • 1)ช่วงความถี่ : 10 - 2000Hz
 • 2)ระดับการสั่นสะเทือน : 181 m/s2 rms
 • 3)ทิศทางการสั่นสะเทือน : X,Y,Z
 • 4)ระยะเวลาการทดสอบ : 44 ชั่วโมง/ทิศทางการทดสอบ
 • 5)อุณหภูมิ : -40°C ± 3°C ถึง +125°C ± 3°C ( ตามรูปแบบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิด้านล่าง)

การสั่นแบบสุ่ม

รูปแบบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

รูปแบบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

การติดตั้งชิ้นงาน

การติดตั้งชิ้นงาน

เครื่องทดสอบ
เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือน EM2401
ระบบควบคุมการสั่นสะเทือน K2
ตัววัดการสั่นสะเทือน VP-02S、VP-32
ความพิเศษสำหรับการทดสอบนี้

การทดสอบนี้ทำการจ่ายไฟให้กับชิ้นงานระหว่างการทดสอบ.
และการทดสอบนี้ยังทดสอบบนแท่นจับแบบลูกบาศก์ ซึ่งสามารถหมุนชิ้นงานเพื่อเปลี่ยนทิศทางการทดสอบได้เลย

IMV(Thailand)ห้องปฏิบัติการทดสอบ
Thailand Test Laboratory

การทดสอบการขนส่ง : MIL-STD-810G

เงื่อนไขการทดสอบ
 • 1)ช่วงความถี่ : 10 - 500 Hz
 • 2)ระดับการสั่นสะเทือน : 1.04 G rms
 • 3)ทิศทางการสั่นสะเทือน : ขึ้น/ลง
 • 4)ระยะเวลาการทดสอบ : 2 ชั่วโมง

เงื่อนไขการทดสอบ

การติดตั้งชิ้นงาน

การติดตั้งชิ้นงาน

เครื่องทดสอบ
เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือน A60/EM7HM
ระบบควบคุมการสั่นสะเทือน K2
ตัววัดการสั่นสะเทือน VP-32
ความพิเศษสำหรับการทดสอบนี้

ชิ้นงานมีความสูงประมาณ 2.3 เมตร ซึ่งเครื่องทดสอบของเราสามารถรองรับชิ้นงานที่มีความสูงได้

IMV(Thailand)ห้องปฏิบัติการทดสอบ
Thailand Test Laboratory

การทดสอบการขนส่ง : ISO 4180

เงื่อนไขการทดสอบ
 • 1)ช่วงความถี่ : 3 - 200 Hz
 • 2)ระดับการสั่นสะเทือน : 5.8 m/s2 rms
 • 3)ทิศทางการสั่นสะเทือน : ขึ้น/ลง
 • 4)ระยะเวลาการทดสอบ : 90 นาที (ยึดติดอยู่กับโต๊ะทดสอบ) , 20 นาที (ปล่อยอิสระบนโต๊ะทดสอบ)

เงื่อนไขการทดสอบ

การติดตั้งชิ้นงาน

การติดตั้งชิ้นงาน

เครื่องทดสอบ
เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือน EM2555
ระบบควบคุมการสั่นสะเทือน K2
ตัววัดการสั่นสะเทือน VP-32
ความพิเศษสำหรับการทดสอบนี้

ห้องทดสอบมี "L-bar" ที่สามารถรองรับชิ้นงานที่มีการซ้อนชั้นกันระหว่างทดสอบ

IMV(Thailand)ห้องปฏิบัติการทดสอบ
Thailand Test Laboratory

การทดสอบแบบจุด

เงื่อนไขการทดสอบ
 • 1)ช่วงความถี่ : 40 Hz
 • 2)ระดับการสั่นสะเทือน : 6 Go-p
 • 3)ทิศทางการสั่นสะเทือน : Vertical, Lateral and Longitudinal
 • 4)ระยะเวลาการทดสอบ : 150,000 รอบ / ทิศทางการทดสอบ
การติดตั้งชิ้นงาน

การติดตั้งชิ้นงาน

เครื่องทดสอบ
เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือน EM2401
ระบบควบคุมการสั่นสะเทือน K2
ตัววัดการสั่นสะเทือน VP-32
ความพิเศษสำหรับการทดสอบนี้

ทางห้องทดสอบสามารถทำการทดสอบหลายๆชิ้นงานในครั้งเดียวกัน และทิศทางการทดสอบของชิ้นงานก็แตกต่างกัน

IMV(Thailand)ห้องปฏิบัติการทดสอบ Thailand Test Laboratory

Amata City Chonburi Industrial Estate Phase9
700/907 Moo 5 Tambol Nhongkakha, Amphur Phanthong,Chonburi Province, 20160 Thailand
TEL:+66(0)38-212-226 FAX:+66(0)38-212-227