บริษัท IMV (THAILAND) จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO / IEC 17025

ห้องปฏิบัติการทดสอบของบริษัท ไอเอ็มวี ได้รับการรับรองจาก A2LA ว่ามีระบบการจัดการการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO / IEC 17025 ซึ่งระบุถึงความสามารถในการทดสอบและการสอบเทียบห้องปฏิบัติการทดสอบ

ขอบข่ายการรับรอง

ISO / IEC17025

  • 1. หมายเลขการรับรอง : 4784.01
  • 2. องค์กรการอนุมัติ : A2LA
  • 3. วันที่มีอำนาจ : 26 มิถุนายน 2018
  • 4. ขอบข่ายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง : การทดสอบการสั่นสะเทือน (ไซน์), การทดสอบการสั่นสะเทือน (แบบสุ่ม), การทดสอบการกระแทก, การทดสอบการสั่นสะเทือนร่วมกับการจำลองอุณหภูมิและความชื้น, การจำลองอุณหภูมิ (ร้อน), การจำลองอุณหภูมิ (เย็น), การจำลองอุณหภูมิและความชื้นแบบเปลี่ยนแปลงตามห้วงเวลา, การจำลองอุณหภูมิและความชื้นแบบคงที่

ISO / IEC 17025 (JIS Q 17025) เป็นมาตรฐานสากลที่ระบุถึง "ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ" สำหรับมาตรฐาน ISO 9001 นั้นจะระบุเกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพเท่านั้น แต่ ISO / IEC 17025 ได้ระบุทั้งระบบการจัดการคุณภาพและความสามารถทางเทคนิคในการทดสอบการสั่นสะเทือน
ใบรับรองนี้แสดงให้เห็นว่าระบบการจัดการด้านคุณภาพและความสามารถทางเทคนิคสำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการทดสอบของ IMV เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากลและ IMV มีความภูมิใจที่จะให้บริการลูกค้าด้วยผลการทดสอบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO / IEC 17025